Aanmelden

De contributie is voor Grace-Choir bedraagt € 79,=. Terugstorting van de contributie gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (nader te bepalen door het bestuur). Indien het koor van start is gegaan, geldt er geen restitutie meer. Hier ontvangt u een muziekmap voor, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio. We zullen 5 concerten geven. Al deze info staat op deze website.